Aktualności

 

19 października 2016 r. 

Nadanie jednej z ulic w mieście Bucza na Ukrainie imienia Lecha Kaczyńskiego

kaczynskigruzja

Na Ukrainie w mieście Bucza prof. Karol Karski miał przyjemność wziąć udział w  uroczystość nadania jednej z ulic imienia Lecha Kaczyńskiego. Mer Buczy Anatolij Fedoruk powiedział, że tragicznie zmarły Prezydent RP Lech Kaczyński był symbolem przyjaznych relacji między Polską i Ukrainą. Natomiast w swoim wystąpieniu prof. Karol Karski podkreślił, że Lech Kaczyński był zwolennikiem równoprawnej współpracy między wszystkimi państwami. Przekazał też władzom i społeczeństwu miasta Bucza podziękowania od córki Prezydenta Marty Kaczyńskiej i prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Następnie mer Fedoruk i prof. Karski umocowali pierwszą tablicę z nazwą ulicy.

Miasto Bucza na Ukrainie liczy ponad 28 tys. mieszkańców, jest położone w obwodzie kijowskim, około 20 km na zachód od Kijowa na trasie łączącej to miasto z Warszawą.


3 czerwca 2016 r. 

Prof. Karol Karski przewodniczącym Kolegium Kwestorów Parlamentu Europejskiego

Kolegium Kwestorów Parlamentu Europejskiego wybrało dziś posła Karola Karskiego na swojego przewodniczącego. Kwestorzy nadzorują poszczególne działy Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego. Wchodzą też w skład Prezydium PE.

„Gdy słyszymy z ust przedstawicieli opozycji, że Polska pod rządami PiS ma słabą pozycję w Unii Europejskiej, to ten wybór jest kolejnym spektakularnym zaprzeczeniem tych kłamstw. Mamy następny instrument do walki o polskie interesy” – powiedział wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki.


3 czerwca 2016 r. 

50 – lecie Neurologii Dziecięcej w Białymstoku

20160603_200854

Pan prof. Karol Karski uczestniczył wraz z biskupem Antonim Dydyczem i panem posłem Danielem Milewskim w uroczystościach z okazji 50 – lecia Neurologii Dziecięcej w Białymstoku. W Pałacu Branickich obrady zainaugurowało Sympozjum ,, Postępy neurofizjologii klinicznej wieku rozwojowego” połączone z uroczystym pożegnaniem prof. zw. dr hab. med. Wojciecha Sobańca, który zakończył pracę kierownika Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku.
Prof. Sobaniec to wybitna postać od 40 lat jako pediatra i neurolog leczył kolejne pokolenia pacjentów. Funkcję kierownika Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku pełnił od 1994 r.


20 kwietnia 2016 r. 

Prof. Karol Karski uhonorowany Medalem „Pro Patria”

W Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 19 kwietnia 2016 roku, rozpoczęła się dwudniowa Międzynarodowa XVIII Doroczna Sesja Katyńska, której hasłami przewodnimi są: Zbrodnia Katyńska. Polska a Rosja. Wyjście z Kryzysu Prawdy. Podczas uroczystości otwarcia Sesji p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny uhonorował prof. Karola Karskiego Medalem „Pro Patria”. Profesor został wyróżniony za działalność naukową związaną z prawnomiędzynarodowym charakterem Zbrodni Katyńskiej.


2 września 2015 r. 

Prof. Karol Karski doktorem honoris causa Uniwersytetu Europejskiego w Kijowie

W dniu dzisiejszym poseł do PE prof. Karol Karski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Europejskiego w Kijowie. Został on przyznany za wybitny wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego i edukacji prawniczej oraz szczególne zasługi na rzecz procesu integracji europejskiej Ukrainy.

W czasie swojej wizyty w Kijowie prof. Karol Karski spotykał się także z kierownictwami Najwyższego Sądu Administracyjnego Ukrainy oraz Najwyższego Sądu Gospodarczego Ukrainy.

„Jestem bardzo wdzięczny za to wyróżnienie. Jest ono dla mnie bardzo ważne jako naukowca i osoby zajmującej się polityką zagraniczną. Jest to także wyznacznik, iż polskie poparcie dla Ukrainy jest tu bardzo dobrze oceniane” – powiedział w Kijowie prof. Karol Karski.


19 sierpnia 2015 r. 

Święto Przemienienia Pańskiego na Górze Grabarce

23

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z towarzyszącym mu profesorem Karolem Karskim wziął udział w dorocznym święcie Przemienienia Pańskiego w Klasztorze Prawosławnym Św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce.
Podczas uroczystości prezydent zabrał głos, wygłaszając krótkie przemówienie. Poniżej jego pełna treść:

Dziękuję Eminencji za możliwość współobecności tutaj ze wszystkimi wiernymi, kapłanami. Współobecności w tym świętym dla prawosławia miejscu, dla świętej górze Grabarce, w tym wielkim, wspaniałym sanktuarium. Od ponad 300 lat wpisanym w ducha, w serce prawosławia i jego wiernych.
Dziękuję za to jako prezydent RP, mogę wziąć udział ale i jako Andrzej Duda, że mogę się z Wami modlić w tym miejscu. Prezydent Rzeczypospolitej jako ten, który jest najwyższym przedstawicielem państwa, powinien szanować te miejsca i te tradycje, które są ważne dla Polski i dla polskich obywateli. To jest z pewnością takie miejsce – czy prezydent jest niewierzący, czy wierzący, niezależnie od religii, jaką wyznaje, powinien tutaj ze swoimi współobywatelami i ich gośćmi w takich wielkich świętach uczestniczyć.
To ważne wydarzenie także dla mnie, katolika, Przemienienia Pańskiego. (…) Dlatego ogromnie się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z Wami. Także podkreślając to, że jest to rok rocznic – rocznic dla Was niezwykle ważnych. To rok tragicznego wydarzenia, 100-lecie bieżeństwa, których potomkowie stoją tutaj między nami – którzy wrócili z dramatycznej tułaczki do swoich domów, często na ruiny i pogorzelisko. Ale związani z ziemią i ojcowizną, wsparci swoją wiarą i silnym duchem umieli odtworzyć swój byt i dzisiaj tutaj modlą się z nami.
Modlić się trzeba za tych, którzy wrócić nie zdołali, którzy na tej strasznej drodze tułaczki zginęli. A było ich bardzo wielu, według ostrożnych historyków to 3 miliony, ale są i tacy, którzy twierdzą, że było ich 5 milionów. Byli wśród nich także Żydzi, katolicy, choć wyznawców prawosławia było absolutnie najwięcej.
Cieszę się, że jestem w ważną, 15 rocznicę przybycia tutaj cudownego obrazu Matki Boskiej Iwerskiej, tak ważnej dla tutejszego sanktuarium. Cieszę się ogromnie, że miałem tę możliwość – dzięki temu zaproszeniu – dzisiaj oddać tutaj cześć i skłonić głowę przed relikwiami, tak drogimi zarówno członkom Kościoła katolickiego, jak i prawosławnego. Symbolicznymi, bo przekazanymi przez Jana Pawła II, papieża Polaka, do Grecji – po to, aby te relikwie złączyły się z ciałem świętego. Aby stanowiły swoiste jedno, w rękach Kościoła prawosławnego.
To ważne gesty, które nas łączą, tak jak łączy nas ten święty. Jeśli prezydent RP ma jakieś zadanie, to jednym z najważniejszych jest to, by w społeczeństwie i wśród obywateli – niezależnie od ich narodowości, wyznania i braku wiary – szukać elementów wspólnych, co powoduje, że jesteśmy wspólnotą. Powtórzę to jeszcze raz, dziękując za to wspaniałe zaproszenie. (…) Wierzę w to, że będziemy umieli budować wspólnotę – mimo różnic. Bo najistotniejszy jest wzajemny szacunek. Ja te wyrazy szacunku wszystkim z tego miejsca oddaję. Szczęść Boże.


1 lipca 2015 r.

Sprawozdanie po roku pracy w Parlamencie Europejskim

Mapka informacyjna- spotkanie z panią B.Szydło (1)

Upłynął rok mojej działalności jako posła do Parlamentu Europejskiego. Od początku kadencji, czyli 1 lipca 2014 roku priorytetem w mojej pracy jest podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i postępu gospodarki w różnych jej sektorach, ze szczególnym odniesieniem do sytuacji konsumentów. Drugim najszerszym polem mojej działalności była kwestia ochrony praw człowieka.

Jestem Kwestorem i członkiem Prezydium Parlamentu Europejskiego, Komisji Rozwoju, Podkomisji Praw Człowieka oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP – UE.

Ponadto pełnię funkcję zastępcy członka w następujących podmiotach PE: Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI); Delegacji do 1Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE – Ukraina (D-UA); Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest (DEPA).

Czuję się zatem zobowiązany do szczególnej aktywności na rzecz ochrony praw człowieka, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa żywności, zdrowia publicznego w wymiarze europejskim, jak również międzynarodowym.

Wyrażam głęboką nadzieję, że moja roczna działalność parlamentarna spotka się z Państwa pozytywną oceną.

Sprawozdanie podzieliłem na cztery podstawowe obszary, na których koncentruje się w swojej pracy parlamentarnej:

Bezpieczeństwo 

Prawa konsumenta

Prawa człowieka 

Sprawy regionalne Polski północno-wschodniej

wyc


28 czerwca 2015 r. 

List Prezydenta Elekta Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości poświęcenia Cerkwi św. Mikołaja Serbskiego w Białymstoku

list prezydenta


19 czerwca 2015 r. 

Konferencja o wymiarze sprawiedliwości

O zmianach w sądownictwie dyskutowali przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości na Suwalszczyźnie. Do Hotelu nad Wigrami w podsuwalskiej Gawrych Rudzie przyjechali sędziowie, adwokaci i radcy prawni z Polski i Litwy. Tematem konferencji była między innymi rola pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym, zmiany, które prawnikom szykuje Unia Europejska oraz reforma polskiego prawa karnego wchodząca w życie 1 lipca.Co ona oznacza dla „szarego obywatela”? Reforma ma ułatwić dostęp do prawników oraz przyspieszyć procesy karne – mówi Dominik Czeszkiewicz, prezes Fundacji Współpracy Prawników Polski i Litwy „Lepsze Prawo, Lepsze Jutro”. Liczne regulacje w kwestii wykonywania zawodów prawniczych wprowadza też Unia Europejska. Dzięki nim między innymi polscy prawnicy będą mogli pracować za granicą. Powstanie też specjalna, internetowa wyszukiwarka adwokatów i radców prawnych – mówi Karol Karski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i europoseł.


21 maja 2015 r. 

W Parlamencie Europejskim o szczycie Partnerstwa Wschodniego

W przeddzień szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w Rydze, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata plenarna dotycząca tego wydarzenia. W dyskusji wzięli udział europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski i Kosma Złotowski oraz europoseł Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek.

Prof. Karol Karski podkreślał w swoim wystąpieniu szczególne znaczenie szczytu w Rydze, który może być najważniejszym wydarzeniem od momentu powstania Partnerstwa Wschodniego. „Z jednej strony mamy do czynienia z państwami, które zawarły umowy stowarzyszeniowe z UE i teraz znalazły się w ciężkiej sytuacji. A z drugiej strony mamy do czynienia z samą Unią, która próbuje pogodzić przeciwstawne interesy” - mówił europoseł PiS. Prof. Karski apelował w swoim wystąpieniu o sformułowanie konkretnych i zdecydowanych konkluzji na zakończenie tego szczytu. „Tekst, który zostanie przyjęty w Rydze powinien być twardy i zdecydowany. Powinniśmy potwierdzić w nim europejską perspektywę Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Powinniśmy nazwać także stanowczo działania Rosji: rosyjską agresję na Ukrainę, aneksję Krymu. Jeśli ten tekst będzie słabszy, zostanie odebrany przez Rosję, jako przyzwolenie do działania” - apelował Karski. Prof. Karski wezwał także do zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Gruzji i Ukrainy od roku 2016.

Kosma Złotowski apelował o wykorzystanie szczytu w Rydze to zdecydowanego zwrotu w unijnej polityce wobec państw Partnerstwa Wschodniego. „Ten szczyt to kolejna okazja, aby Unia Europejska przestała symulować aktywną politykę wobec swoich wschodnich sąsiadów i zaczęła prowadzić ją naprawdę” - mówił europoseł PiS. „Jeśli to, co dzieje się obecnie na Ukrainie, jeśli rosyjskie zbrojenia i groźby nie są wystarczającą motywacją, aby nakreślić konkretny plan wsparcia naszych partnerów na wschodzie Europy, to chyba nic już nie będzie w stanie nas do tego zmusić” - kontynuował Złotowski. Bydgoski europoseł PiS podkreślał szczególne znaczenie Ukrainy i dotykających ten kraj problemów dla architektury bezpieczeństwa w najbliższym sąsiedztwie UE i Polski. „Czy naprawdę w tak dramatycznej sytuacji stać nas tylko na kolejne ogólniki? Realne warunki i perspektywa członkostwa w UE, wsparcie gospodarcze i skuteczna pomoc w modernizacji instytucji publicznych oraz stworzenie przyjaznego programu wizowego – te kwestie muszą znaleźć się w konkluzjach szczytu” - mówił Złotowski. „Siłą Rosji jest nasza bezsilność i niezdecydowanie. Szczyt w Rydze może pokazać, że stać na stanowczość i musimy tą okazję wykorzystać” - zakończył swoje wystąpienie europoseł PiS.

Marek Jurek przypomniał, że „umacnianie niepodległości państw powstałych na wschodzie po rozpadzie Związku Sowieckiego stanowi o samym sensie współpracy europejskiej” oraz Partnerstwa Wschodniego. „Poseł EFDD – Bill Etheridge – mówił, że realizm nakazuje respektować rosyjską strefę wpływów. Jeśli będziemy mówili takim językiem to przekreślimy nie tylko polityczny, ale także moralny sens Europy” – mówił Jurek. Przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej podkreślił, że w relacjach z naszymi wschodnimi sąsiadami oprócz wymiaru politycznego ważne są również wartości. „Może zamiast powtarzać w kółko «nasze wartości, nasze wartości» przyszedł czas abyśmy zauważyli, że solidarne z nami narody na wschodzie Europy – Ukraińcy, Gruzini – chcą nam przynieść również swoje wartości, z których możemy wiele skorzystać. Ale czy tak je traktowaliśmy w naszych rezolucjach, na przykład Marsz Rodziny w Tbilisi?” - pyta. Marek Jurek zaapelował o pamięć o prześladowaniach, jakich doświadczyli chrześcijanie w Związku Sowieckim i szacunek dla milionów ludzi, którzy je duchowo przetrwali.


14 maja 2015 r. 

Biuro prawne otwarte!

Już dziś (14.05) startuje w Warszawie Biuro Pomocy Prawnej powołane wczoraj przez Andrzeja Dudę. Na czele biura stanął Janusz Wojciechowski – europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

- Polacy, z którymi spotykam się jeżdżąc po całej Polsce, nieraz skarżą się na fatalne traktowanie przez wymiar sprawiedliwości. Państwo jest niestety wobec ludzi opresyjne i niszczy obywateli, którzy czują się jak przedmioty przesuwane z kąta w kąt – mówił wczoraj podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w siedzibie partii, Andrzej Duda.

Stąd też pomysł, by osoby nieradzące sobie z rozwiązywaniem problemów, mogli zgłaszać się do Biura Pomocy Prawnej, a sam nie będzie z tym czekał do wyniku wyborów prezydenckich.

- Zaraz po wygranych wyborach prezydenckich, kiedy obejmę urząd prezydenta RP (a głęboko wierzę, że tak się stanie) powołam w Kancelarii Prezydenta Prezydenckie Biuro Pomocy Prawnej – zapewnił, zaznaczając, że samo biuro ma funkcjonować w ramach jego kancelarii.

Pieczę na biurem objął już teraz Janusz Wojciechowski, który, jak zapewniał Duda, wielokrotnie rozmawiał z nim o przypadkach ludzi zgłaszających się do niego ze swoimi problemami prawnymi.

- Dzisiaj Janusz Wojciechowski jest znany powszechnie w całej Polsce jako ten, który bardzo mocno interweniuje w sprawach indywidualnych ludzi, którzy zostali skrzywdzeni przez państwo, którzy zostali skrzywdzeni także przez wymiar sprawiedliwości – mówił.

- To wielka sprawa, że kandydat na prezydenta przywiązuje tak wielką wagę do wrażliwości na krzywdy ludzi. Wadą dzisiejszego systemu państwowego w Polsce jest arogancja władzy, brak wrażliwości, często bezduszność na krzywdy zwykłych ludzi. Otwarte drzwi urzędu prezydenckiego to jest wielka nadzieja na poprawę stanu polskiej sprawiedliwości – wykazywał Wojciechowski.

Biuro Pomocy Prawnej znajduje się przy ul. Pięknej 24 w Warszawie. Otwarte jest w godzinach 8-15.


10 maja 2015 r. 

Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów!

Duda II tura

- Dziękuję moim kontrkandydatom, zwłaszcza tym, którzy wzięli udział w debacie, czego nie uczynił prezydent Bronisław Komorowski – powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborczych Andrzej Duda. Według nich, pierwszą turę wygrał właśnie on, uzyskując 34,8 proc. poparcia.

Jak zaznaczył, jest przekonany, że wszyscy kandydaci startowali z miłości do ojczyzny i podziękował im za uczciwą konkurencję.

- Słyszeliśmy, że Bronisław Komorowski wezwał mnie przed chwilą na debatę; ja to robiłem przez 4 miesiące, udział w niej oczywiście wezmę – mówił.

Zdaniem Dudy, żeby przyszłość miała rzeczywiście na imię Polska, trzeba ją naprawić w wielu dziedzinach.

- Bardzo bym chciał, aby naprawa Polski stała się faktem na drodze dialogu społecznego. W jedność naszego dumnego, silnego narodu głęboko wierzę.

Andrzej Duda przypomniał, że przed nami bardzo trudne dwa tygodnie ciężkiej pracy.

- Proszę Was jeszcze o wsparcie. Bez tego nie mam szans.

Jak dodał, chce budować Polskę dialogu i szacunku, gdzie nikt nie będzie Polaków dzielił.

- Flaga biało-czerwona jest jedna, nasze państwo jest jedno, musimy się zjednoczyć – apelował, dodając, iż prezydent musi słuchać reprezentatywnych grup społecznych, dlatego o sam jest gotów do dyskusji.

Duda pogratulował świetnego wyniku Pawłowi Kukizowi oraz podkreślił, iż jest gotów do dyskusji o jednomandatowych okręgach wyborczych.

- Naród musi mieć głos, skoro jest suwerenem. Jestem za tym, aby milion obywateli upominających się o referendum, wymuszało je – punktował.

Jak zaznaczał, mamy dziś uwerturę, ale potrzebujemy zwycięstwa, które musimy wypracować.

- Jeszcze raz dziękując za waszą pracę powtarzam: zwyciężymy!


3 maja 2015 r. 

Potrzebujemy nowej Konstytucji

Konstytucja trzeciego maja pokazała, jak wielkim państwem, jak nowoczesnym i rozwiniętym była wówczas Polska, wykazywał Andrzej Duda, przypominając, iż tworzyli ją ludzie walczący o niepodległość, pragnący wolności.

- Chciałbym, aby dzisiejsza Polska miała konstytucję na miarę tamtejszej, trzeciomajowej. Dlatego też uważam, że najwyższy czas stworzyć w naszej ojczyźnie nową konstytucję. Konstytucję, która będzie bardziej odpowiadać naszym czasom – mówił Andrzej Duda w trakcie dzisiejszej (3.05) konferencji prasowej, jaka odbyła się w Zakopanem.

Andrzej Duda wziął dziś udział w tradycyjnych uroczystościach trzeciomajowych. Obchody 224 rocznicy uchwalenia konstytucji rozpoczęły się Mszą świętą w kościele przy zakopiańskich Krupówkach, skąd też ruszył przemarsz pod pomnik Nieznanego Żołnierza.

- Będę robił wszystko, by walczyć o naszą wolność. Tu, pod Giewontem, wam to obiecuję – mówił do zebranych pod pomnikiem Władysława Jagiełły, gdzie wraz z żoną Agatą złożył kwiaty i skąd dorożką w asyście górali udał się na spotkanie z dziennikarzami.

Podczas konferencji dotyczącej konstytucji trzeciomajowej Duda zaproponował nowy kształt polskiej konstytucji. Za najważniejsze uznał m.in. obowiązkowe referenda w społeczeństwie jeśli zostanie zebranych w kraju co najmniej milion podpisów. Zmian, według Dudy, należy również dokonać w kwestii roli prokuratury oraz sposobu prowadzenia sejmowych debat.

- Nową konstytucję powinni stworzyć ludzie starszego pokolenia wraz z ludźmi młodymi, dla których oczywiste są rzeczy takie jak członkostwo Polski w UE i NATO – mówił.

Jak zaznaczał Duda, jeśli procent obywateli uprawnionych do głosowania zbierze podpisy pod projektem obywatelskim, Sejm musi odbyć co najmniej dwa czytania takiego projektu, by „pochyliły się nad nimi komisje”.

- Skoro rząd odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne, to niech odpowiada za prokuraturę – przekonywał Duda dodając, że obecny model prowadzi do patologii, zaś niezależność prokuratury jest fikcją.

W nowej konstytucji, punktował, powinna znaleźć się ochrona lasów państwowych, zmiany muszą dotyczyć też zasad prowadzenia debat w Sejmie.

- W nowej konstytucji lider opozycji miałby możliwość występowania zaraz po premierze w debatach, tak by obywatele mogli jasno zestawić poglądy – informował, przypominając, że koniecznym jest również zwiększenie roli Trybunału Konstytucyjnego, by mógł interweniować w momencie, gdy dochodzi do sporów kompetencyjnych.

Niezbędne jest również wzmocnienie definicji suwerenności państwa w konstytucji.

- Jestem przekonany, że polska suwerenność powinna być w Konstytucji mocniej akcentowana, mocniej gwarantowana i silniej zabezpieczona wykazywał.


30 kwietnia 2015 r. 

Andrzej Duda: musimy wspierać przedsiębiorców

- Przez Ministerstwo Finansów są wydawane jakieś instrukcje, że każda kontrola musi się kończyć wpływami do budżetu, czyli karą dla przedsiębiorcy. To jest stan, który jest absolutnie nie do przyjęcia i dzisiaj pod tym względem polskie państwo wymaga pilnej naprawy – powiedział podczas czwartkowej (30.04) konferencji prasowej Andrzej Duda.

Przed urzędem skarbowym w Warszawie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta wykazywał, że system podatkowy powinien sprzyjać rozwojowi gospodarczemu i polskim rodzinom, być przyjaznym dla przedsiębiorców i tak skonstruowany, żeby nie uderzał w tych, którym żyje się najtrudniej.

Zdaniem Dudy, konieczne działania poprawiające los przedsiębiorców uda się zrealizować jeszcze przed 30 listopada 2015 r. Do takich zalicza m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

- Kwota wolna od podatku w nowej wysokości będzie mogła obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku (…) Trzeba ją będzie podnieść na początku przynajmniej do 8 tys. zł, a następnie stopniowo podwyższać ją dalej (…) w sąsiednich krajach UE jest ona znacznie wyższa – mówił, zaznaczając, iż „podwyższona kwota wolna od podatku poprawi sytuację osób najmniej zarabiających”.

- Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 3,091 zł, zaś próg przetrwania biologicznego jest określany na 6,5 tys. Jak widać kwota wolna jest absurdalna i że w ogóle nie spełnia swojej funkcji – dodał.

Z kolei obniżeniu, według Dudy, powinien ulec podatek dla mikroprzedsiębiorców – do 15 proc., jeśli zatrudniają co najmniej trzech pracowników.

- Konieczna jest również możliwość odliczania wydatków inwestycyjnych zamiast długoletniej amortyzacji w jednym roku podatkowym, a jeżeli wydatki miałyby innowacyjny charakter, można zaproponować odliczanie ich nawet w podwójnej wysokości – akcentował.


24 kwietnia 2015 r.

Europosłowie PiS: Stosunek do niepełnosprawnych świadczy o poziomie cywilizacyjnym społeczeństwa, narodu i władzy

Podczas minisesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli europosłowie debatowali nad ostatnimi propozycjami Komisji Europejskiej w kwestii Stosowania parytetów przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w instytucjach UE, która stała się okazją do szerszej dyskusji na temat warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwach państw członkowskich UE.

W imieniu grupy EKR głos w zabrali w niej między innymi eurodeputowani z ramienia PiS: wiceprzewodniczący PE Ryszard Czarnecki oraz prof. Karol Karski, kwestor PE. Ryszard Czarnecki w swoim wystąpieniu symbolicznie porównał społeczność osób niepełnosprawnych do najliczniejszego „narodu” europejskiego – by unaocznić skalę problemu. Przypomniał też, że problemy osób niepełnosprawnych dotykają nas wszystkich. „Nie mówimy o kimś z zewnątrz, mówimy także o nas samych i naszych rodzinach. Jest to problem również tutaj, wewnątrz tego Parlamentu i naszych społeczeństw” – mówił wiceprzewodniczący PE.

Czarnecki skrytykował przy tym fakt, że działania unijne na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, jak np. ostatnie propozycje regulacji przedstawione przez Komisję Europejską, mają na ogół charakter doraźny, jak to określił – „akcyjny”, a nie stałych i systematycznych działań na rzecz zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych wśród osób zatrudnianych oraz wśród młodzieży studiującej. Podsumowując swoje wystąpienie przypomniał, że na poprawie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwach rządy państw członkowskich nie mogą oszczędzać. „O poziomie cywilizacyjnym danego społeczeństwa, narodu i władzy decyduje ich stosunek do starszych, niedołężnych i niepełnosprawnych” – zakończył.

Z kolei prof. Karol Karski z dystansem odniósł się do zapewnień administracji Parlamentu Europejskiego, że instytucja ta zapewnia wszystkim, w tym osobom niepełnosprawnym, równe szanse zatrudnienia i funkcjonowania. Zwrócił uwagę na krępujący fakt bardzo niskiego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez Parlament, zwłaszcza w stosunkowym porównaniu do ogólnej liczby osób niepełnosprawnych w krajach Unii (80 milionów ludzi).

„W roku 2014 PE zatrudnił zaledwie 13 niepełnosprawnych stażystów i 7 pracowników kontraktowych. Są to kwoty rażąco niskie i należy to zmienić” – stwierdził. Kwestor PE zaapelował też o jeszcze większą dostępność budynków Parlamentu i ich pomieszczeń dla wszystkich niepełnosprawnych „pracowników, potencjalnych pracowników, obywateli i europosłów”. Ponadto Karski przypomniał, że chociaż UE jest stroną Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, to jednak równie ważne jest, by wszystkie państwa członkowskie były stronami również jej Protokołu Fakultatywnego, ustanawiającego obligatoryjny mechanizm skargowy, umożliwiający składanie skarg indywidualnych przez osoby niepełnosprawne, których prawa, gwarantowane zapisami Konwencji, zostałyby naruszone.
Także sama UE – jako organizacja międzynarodowa – powinna przystąpić do tego protokołu. Wtedy jej instytucje będą poddane w tym zakresie kontroli międzynarodowej.


15 kwietnia 2015 r. 

Andrzej Lussa – wspomnienia o byłym prezydencie Białegostoku w dwudziestą rocznicę śmierci

W poniedziałek (13.04) minęło 20 lat od śmierci prezydenta Białegostoku Andrzeja Piotra Lussy. Andrzej Piotr Lussa został prezydentem Białegostoku w 1994 r., jako drugi po odrodzeniu samorządu w niepodległej Polsce. W kwietniu 1995 r. zmarł nagle, podczas pracy w magistracie. Lussa z wykształcenia był lekarzem, pracował naukowo na Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1980 r. zakładał uczelniane struktury „Solidarności”. Po 1989 r. organizował regionalne izby lekarskie.

Serdecznie zachęcam do odwiedzenia nowej strony poświęconej temu wyjątkowemu Białostoczaninowi oraz dziękuję Piotrowi Lussa za przygotowanie tej wzruszającej  opowieści o swoim Ojcu.

Zobacz stronę poświęconą Andrzejowi Lussa


14 kwietnia 2015 r. 

Prof. Karski pyta KE o odblokowanie rewersów gazowych przez spółkę Gazprom

Europoseł Karol Karski skierował do Komisji Europejskiej interpelację ws. możliwości podjęcia działań zmierzających do odblokowania przez spółkę Gazprom rewersów gazowych pomiędzy Słowacją i Ukrainą.

Prof. Karski wskazuje, że wstrzymanie dostaw gazu przez spółkę Gazprom skłania Kijów do podjęcia działań, które stanowią alternatywę dla gazu dostarczanego przez Rosję.

„Zasadniczym elementem ukraińskich działań zmierzających do zwiększenia importu gazu z kierunku zachodniego jest rewers ze Słowacji (gazociąg Wojany-Użhorod, czyli mały rewers), który może dostarczać Ukrainie do 9,85 mld m3 gazu rocznie. Obecne rewersowe dostawy gazu z krajów UE przez Słowację umożliwiają zastąpienie około 40% ukraińskiego importu z Rosji” – zauważa prof. Karski.

Zdaniem europosła PiS w zaistniałej sytuacji korzystnym rozwiązaniem dla Ukrainy byłby duży rewers, czyli gazociąg Wielkie Kapuszany-Użhorod dostarczający większe ilości gazu.

W interpelacji prof. Karski pyta Komisję Europejską, czy istnieje możliwość zwiększenia rewersów na zachodnich granicach Ukrainy oraz czy nie byłoby zasadnym podjęcie przez KE skutecznych działań zmierzających do odblokowania przez spółkę Gazprom rewersów gazowych pomiędzy Słowacją i Ukrainą.

„Z uwagi na fakt, że obecna strategia Moskwy oparta jest na utrudnianiu dywersyfikacji dostaw gazu na Ukrainę z UE, czy wobec tego KE widzi realną możliwość stworzenia europejskiego rynku gazu, który posiadałby jednolite oraz transparentne regulacje i standardy?” – pyta europoseł PiS.


10 kwietnia 2015 r. 

Karol Karski w programie „TAK czy NIE” na antenie Polsat News


10 kwietnia 2015 r. 

Karski: polski rząd sam zrezygnował z wraku

Szczątki malezyjskiego samolotu znajdowały się na terenie objętym wojną. Odzyskano je w sytuacji trudniejszej niż w przypadku Smoleńska– zauważa europoseł PiS Karol Karski w rozmowie z Jakubem Jałowiczorem.

Wywiad dla Fronda.pl


8 kwietnia 2015 r. 

Prof. Karski pisze do KE ws. zmian na rynku żarówek halogenowych

W interpelacji skierowanej do Komisji Europejskiej prof. Karol Karski, kwestor PE, pyta o rzeczywisty cel wprowadzenia zakazu używania żarówek halogenowych. „Tymczasem koszt zakupu żarówek ledowych lub fluorescencyjnych może być 10, a nawet 15-krotnie wyższy od obecnych żarówek halogenowych” – wskazuje prof. Karski.

Od pewnego czasu podejmowane są działania zmierzające do wycofania z rynku żarówek halogenowych. Żarówki te mają być zastąpione nowymi żarówkami, to znaczy ledowymi lub fluorescencyjnymi (tzw. świetlówkami). Europoseł PiS podkreśla, że zmiana ta generuje między innymi wyższe koszty zużycia energii jak również kształtuje wyższą cenę za produkt. „Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia ochrony zdrowia publicznego i środowiska (nieuzasadnione wyrzucanie żarówek halogenowych wraz z odpadami gospodarstwa domowego) w przypadku znacznego procesu utylizacji żarówek halogenowych” – przekonuje prof. Karski.

Europoseł PiS w interpelacji pyta KE o to, jakie skuteczne środki Komisja zaleca państwom członkowskim i sama zamierza podjąć w zakresie ochrony praw konsumenta (wyższe koszty zużycia energii, wyższa cena produktu) oraz jaki jest rzeczywisty cel wprowadzenia zakazu używania żarówek halogenowych.

„Z uwagi na fakt, że aż 80% wszystkich żarówek energooszczędnych produkowanych jest w Chinach, bez zachowania wymaganych standardów technologicznych, zasadne jest pytanie, czy, a jeżeli tak, to jakie normy i standardy technologiczne przestrzegane są przy produkcji żarówek energooszczędnych?” – pyta prof. Karski.


2015-04-03_10.20.2026 marca 2015 r. 

Obchody piątej rocznicy katastrofy smoleńskiej w Parlamencie Europejskim

Z inicjatywy delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Smoleńsk. 10.04.2010. Pamiętamy” a następnie premiera filmu Marii Dłużewskiej „Dama” poświęconego śp. Marii Kaczyńskiej.
Wystawę zorganizowała europosłanka Beata Gosiewska. Wydarzenie patronatem objęła Marta Kaczyńska. Autorem wystawy zawierającej ponad 20 zdjęć jest Stanisław Markowski.
W wydarzeniu uczestniczyło wielu przedstawicieli Polonii jak również europosłowie z Syedem Kamallem, przewodniczącym Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów na czele.
„Ta wystawa w bardzo silny sposób ilustruje skalę wydarzeń w Smoleńsku, godność, z jaką odbyły się pogrzeby 96 ofiar i ciągłe wątpliwości i protesty w związku ze śledztwem. Dziś jesteśmy tu razem, by w duchu międzynarodowej solidarności upamiętnić ofiary katastrofy, w tym Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię i 94 innych przedstawicieli państwa polskiego” – powiedział Syed Kamall.
„Dla mnie to tragedia osobista, ale też jest to tragedia wszystkich Polaków, którzy od pięciu lat nie mogą dowiedzieć się prawdy o tym, jak został zabity ich prezydent i elita polskiego narodu” – mówiła Beata Gosiewska. „Wyjaśnianie tej katastrofy od strony prawnej jest haniebne – podstawą jest ustne ustalenie Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Czy w jakimś kraju tak wyjaśnia się katastrofy, w których ginie głowa państwa?” – pytała europosłanka PiS.
Stanisław Markowski podkreślił, że nie kryje wzruszenia z faktu, iż mógł przygotować wystawę i wziąć udział w jej otwarciu. „Cel tej wystawy jest skierowany do Państwa serc” – powiedział Markowski.
Następnie w PE odbyła się premiera filmu Marii Dłużewskiej „Dama” poświęconego śp. Marii Kaczyńskiej. W wydarzeniu wzięła udział m.in. Hanna Foltyn-Kubicka, była europosłanka i przyjaciółka śp. Pary Prezydenckiej. „To jest historia wielkiej damy, ale i zwyczajnej kobiety. Chodziło o to, by stłuc to krzywe zwierciadło, w którym pokazywano Marylkę i Leszka” – mówiła Hanna Foltyn-Kubicka. „Prezydenta znał każdy, natomiast Maria Kaczyńska, moja kochana Marylka, żyła trochę w cieniu” – dodała.
Maria Dłużewska opowiadała o swoich wrażeniach związanych z przygotowaniem filmu, nie kryjąc, że życie i osoba Marii Kaczyńskiej bardzo ją ujęły. „Strasznie było mi żal, tego co mówili [bohaterowie filmu] i jak im bardzo pusto bez niej” – mówiła Dłużewska.


plan


21 marca 2015 r. 

Prof. Karski zwrócił się do KE o udzielenie pomocy frankowiczom

Europoseł Karol Karski wystosował do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie trudnej sytuacji osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich.

Prof. Karski podkreśla, że od pewnego czasu w Europie obserwuje się silne wahania kursu franka szwajcarskiego, zaś obecna sytuacja, w której kurs jest znacznie wyższy w stosunku do tego, w którym obywatele państw unijnych zaciągnęli swoje kredyty, spowodował, że wielu z nich nie jest w stanie aktualnie go spłacić. „Ponadto zawirowania na rynku kredytów w Europie związane z kursem franka doprowadziły znaczącą część unijnych obywateli do bankructwa, rezygnacji z prowadzenia prywatnych firm, wynajęcia własnych mieszkań oraz finalnie niekiedy do ich utraty, z uwagi na niemożność spłaty kredytu” - zauważa prof. Karski

W związku z tym europoseł PiS pyta Komisję Europejską, jakie widzi możliwości systemowego rozwiązania zaistniałej sytuacji na poziomie ogólnoeuropejskim oraz czy nie byłoby zasadne wprowadzenie rozwiązania polegającego na przewalutowaniu kredytów po sztywnym kursie.

„Czy Komisja nie stoi na stanowisku wypracowania systemowego rozwiązania problemu udzielania kredytów walutowych w celu wprowadzenia stabilności finansowej w Europie, uwzględniającego np. przyjęcie na poziomie unijnym regulacji w postaci możliwości obciążenia klientów ryzykiem maksymalnie 30% zmiany kursu (pozostała zaś część spoczywałaby na banku)? W przeciwnym wypadku możemy mieć do czynienia z lichwą” - uważa prof. Karski.


duda2


16 marca 2015 r. 

Prof. Karski pyta Federikę Mogherini o zagrożenia ze strony Państwa Islamskiego

Europoseł PiS skierował do Wysokiej Przedstwiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa interpelację w sprawie eskalacji zagrożenia ze strony Państwa Islamskiego.

Prof. Karol Karski zauważa, że w Syrii i Iraku po stronie tzw. stronie tzw. Państwa Islamskiego walczy już ponad 3 tysiące obywateli z krajów Unii Europejskiej. „Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że dżihadyści walczący w Iraku i Syrii stanowią obecnie największe w historii zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Istotnie, sytuacja ta stanowi faktyczne zagrożenie dla europejskiego, ale także światowego ładu geopolitycznego” – wskazuje prof. Karski.

W interpelacji europoseł PiS pyta Wysoką Przedstawiciel o możliwości rozwiązania zaistniałego problemu oraz wskazanie działań już podjętych przez Federikę Mogherini w tym zakresie.

„Czy Wysoka Przedstawiciel nie uważa za racjonalne podjęcie działań – w tym również działań o charakterze zabezpieczającym – w przedmiotowej sprawie oraz czy opracowywana jest strategia przeciwdziałania zagrożeniu, w jakim znajduje się Europa w wyniku działania tzw. Państwa Islamskiego?” – pyta prof. Karski.

Kwestor PE wskazuje także na możliwość stworzenia specjalnego programu unijnego uwzględniającego m.in. pomoc humanitarną dla ludności cywilnej Iraku i Syrii.


7 marca 2015 r. 

Europejski Rok na rzecz Rozwoju – opinie obywateli UE na temat pomocy rozwojowej

Choć aż 88% Polaków uważa pomaganie mieszkańcom krajów rozwijających za ważne, to jednocześnie 80% deklaruje brak swojego zaangażowania w udzielanie takiej pomocy – wynika z opublikowanego właśnie badania Eurobarometru. Ankietę przeprowadzono w związku z ogłoszeniem przez Parlament Europejski roku 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (#EYD2015).

Najważniejsze wnioski badania:

• Prawie dwie trzecie respondentów (64% w Europie, 65% w Polsce) uważa, że walka z ubóstwem w krajach rozwijających się powinna być jednym z głównych priorytetów UE, ale tylko 45% uważa, że powinna być ona jednym z głównych celów działań władz krajowych.

• Pośród głównych wyzwań mających wpływ na przyszłość krajów rozwijających się respondenci wskazali: zdrowie (39%), pokój i bezpieczeństwo (36%) oraz edukację (34%). Ankietowani z Polski wytypowali trzy priorytety, pośród których znalazły się: pokój i bezpieczeństwo (44%), zdrowie (43%) oraz kwestia zatrudnienia (42%).

• Większość Europejczyków widzi potrzebę wzmocnienia europejskiej pomocy rozwojowej. Jednocześnie posiadają oni niewielką wiedzę odnośnie jej wykorzystywania. 52% Europejczyków (57% Polaków) jest zdania, że pomoc rozwojowa UE powinna zostać zwiększona. Równocześnie 55% obywateli UE (39% Polaków) nie wie, gdzie jest ona dokładnie kierowana.

• W odniesieniu do osobistego zaangażowania w pomoc krajom rozwijającym się 64% respondentów deklaruje brak swojej aktywności. Pozostałych 35% ankietowanych w Europie wykazuje zaangażowanie najczęściej poprzez darowizny na rzecz organizacji pozarządowych (29%) lub wolontariat (6%). W Polsce brak zaangażowania deklaruje aż 80% ankietowanych. Odpowiednio 14% i 3% Polaków przekazuje pieniądze na rzecz organizacji oraz działa w wolontariacie. Polacy są również w niewielkim stopniu przekonani, że pojedyncza osoba może mieć wpływ na walkę z biedą w krajach rozwijających się (34% w porównaniu do 50% średnio we wszystkich krajach UE).

• Europejczycy dzielą się na dwie grupy: tę, która byłaby gotowa płacić więcej za produkty z krajów rozwijających się, aby wesprzeć ich mieszkańców (49%) i tę, która nie byłaby ku temu skłonna (48%). W Polsce zaledwie 29% respondentów deklaruje chęć zakupu produktów z krajów rozwijających się po cenie wyższej niż rynkowa, a 66% ankietowanych odrzuca taką możliwość.

Jak odpowiadali młodzi ludzie?

Sprawozdaniu z badań Eurobarometru towarzyszy szczegółowa analiza odpowiedzi udzielonych przez ludzi młodych (15-24 lat).

Generalnie, osoby młode są bardziej pozytywnie nastawione do roli i znaczenia pomocy rozwojowej niż starsi mieszkańcy Europy. Optymistycznie odnoszą się oni do wpływu, jaki wywierać mogą indywidualne działania poszczególnych osób (56% w porównaniu 49%). Niemniej, osoby między 15 a 24 rokiem życia wyrażają mniejsze osobiste zaangażowane we wspieranie krajów rozwijających się (29% w porównaniu do 35%), choć może być to głównie efektem mniejszych dochodów jakimi dysponują ludzie młodzi i ograniczonymi możliwościami finansowego wsparcia organizacji walczących z biedą w krajach rozwijających się. Młodsi mieszkańcy Europy są również bardziej skłonni, aby wskazać przestrzeganie praw człowieka (56% w porównaniu do 52%) oraz dostęp do edukacji (40% w porównaniu do 33%), jako kluczowe wyzwania mające wpływ na przyszłość krajów rozwijających.

Chcesz przeczytać raport?


1 marca 2015 r.

Białystok: prof. Karol Karski gospodarzem gali, podczas której uhonorowano Żołnierzy Wyklętych

IMG_20150301_152940 IMG_20150301_143404 IMG_20150301_142011 IMG_20150301_141735 IMG_20150301_134936 IMG_20150301_134927 IMG_20150301_125457 IMG_20150301_102025


26 lutego 2015 r. 

PiS w PE o polityce Europejskiego Banku Centralnego

Na wczorajszej sesji plenarnej w Brukseli eurodeputowani debatowali nad rocznym sprawozdaniem Europejskiego Banku Centralnego za rok 2013. Z ramienia polskiej delegacji w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głos w dyskusji zabrali europosłowie PiS Stanisław Ożóg i Karol Karski.

Pierwszy z mówców zwrócił uwagę na złe wyniki gospodarcze UE w ostatnich latach: spadający poziom wzrostu gospodarczego i postępującą deflację, która przyczynić się może do spadku opłacalności produkcji i wzrostu bezrobocia. Przypomniał, że ponad 70% siły roboczej w Europie zatrudniają małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które znajdują się obecnie w trudnej sytuacji. „Apeluję do Europejskiego Banku Centralnego, aby szczególnie przypatrzył się właśnie temu sektorowi, zwłaszcza w kontekście poluzowania regulacji w sektorze MŚP” – mówił Stanisław Ożóg.

Europoseł wyraził też wątpliwości, czy interwencja EBC w postaci dodruku euro w ilości około biliona na wykup obligacji krajowych powinna być jedynym działaniem wspólnoty na rzecz pobudzenia gospodarczego. „Czy nie okaże się to działaniem krótkotrwałym i krótkowzrocznym?” – pytał Stanisław Ożóg. Europoseł dodał również, że należy szczególną uwagę zwrócić na kwestię zagwarantowania niezależności EBC, czyli przede wszystkim rozdzielenia jego funkcji bankowej od roli w zakresie nadzoru finansowego.

W podobnym tonie wypowiedział się prof. Karol Karski, wzywając Europejski Bank Centralny, by starannie przyjrzał się przyczynom i skutkom braku dostępu do finansowania szczególnie w sektorze MŚP. „Brak dostępu do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw w niektórych państwach członkowskich UE jest jednym z głównych czynników opóźniających ożywienie gospodarcze” – ocenił. Kwestor PE przypomniał przy tym, że do odwrócenia tego trendu potrzeba również odpowiednich reform strukturalnych na szczeblu krajowym.


22 lutego 2015 r. 

Przekop Mierzei Wiślanej w 2016 roku? Ruszyły konsultacje społeczne!

Jak wziąć udział w konsultacjach?

mierzeja


20 lutego 2015 r. 

Prof. Karol Karski pyta KE o zwiększenie niezależności energetycznej krajów UE od Rosji

Europoseł PiS Karol Karski skierował do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie możliwości wsparcia budowy gazociągu Bernau-Szczecin, będącego strategicznym elementem korytarza gazowego Zachód-Wschód.

Jak wskazuje prof. Karski, długość gazociągu wynosiłaby 150 kilometrów, z czego 85 procent zlokalizowane byłoby na terytorium Niemiec, zaś zdolność przesyłowa gazociągu wynosiłaby 5 mld m3 gazu. Gazociąg powstałby w okolicach Polic, gdzie znajdują się zakłady chemiczne, które mogłyby być naturalnym odbiorcą gazu z nowego gazociągu.

„Przedmiotowy gazociąg byłby przyłączony do niemieckiego systemu gazowego, który dysponuje bardzo dużymi nadwyżkami możliwości przesyłowych w stosunku do własnego zużycia. Niemcy ze względu na duże zdolności przepustowe mają ogromne pole negocjacyjne w sferze gazu, oferując jego konkurencyjne ceny” – zauważa europoseł PiS.

W interpelacji prof. Karski pyta Komisję Europejską o możliwości wsparcia budowy tej inwestycji jak również o inne rozwiązania, których celem byłoby zwiększenie niezależności energetycznej krajów UE od Federacji Rosyjskiej.

„Jakie działania podejmuje Komisja, mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w dostawach gazu pomiędzy krajami UE?” – pyta prof. Karski.


18 lutego 2015 r.

Nakręć filmik i jedź do Strasburga – konkurs Euroscola!

euroscola

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu Euroscola, w którym nagrodą jest dofinansowany wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w roku szkolnym 2015/2016 na spotkanie Euroscoli. W Strasburgu młodzież bierze udział w symulowanej sesji plenarnej „prawdziwego” Parlamentu Europejskiego, pracuje w „komisjach”, głosuje nad „rezolucjami” i cały czas posługuje się językiem obcym, kontaktując się przy tym z równieśnikami z całej Europy. Wysokość dofinansowania pokrywa koszty wyjazdu. Gra przeznaczona jest dla szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji.


12 lutego 2015 r. 

PiS w PE o programie działań dla Agencji Frontex: Uwaga na wschodnią granicę UE

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu europosłowie debatowali między innymi nad wizją rozwoju Frontex-u i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, w związku z niedawnym oświadczeniem Rady i Komisji w tej sprawie.
W debacie wzięli udział europosłowie PiS: Kazimierz Michał Ujazdowski, Karol Karski i Ryszard Czarnecki.

Kazimierz Michał Ujazdowski zwrócił uwagę, że lansowana przez obecną prezydencję łotewską „idea jednolitej polityki azylowej” nie powinna ograniczyć się do rozstrzygnięć technicznych, ale jest to kwestia merytoryczna. „Powinniśmy być bezwzględni dla świata przestępczego i hojni dla uchodźców chrześcijańskich, hojni na miarę naszych możliwości dla tych, którzy chcą przyjechać do Europy ze względów ekonomicznych” – powiedział, zwracając uwagę, że kwestie techniczne są wtórne wobec takich założeń. W nawiązaniu do wypowiedzi unijnego komisarza Fransa Timmermansa, który mówił o potrzebie prowadzenia polityki globalnej w tym obszarze, Kazimierz Michał Ujazdowski zapytał o jego konkretne propozycje rozwoju tej polityki, szczególnie w relacji do polityki sąsiedztwa na południowych i wschodnich granicach UE.

Z kolei prof. Karol Karski zwrócił uwagę na fakt, że w kontekście ostatnich tragicznych wydarzeń z udziałem uchodźców na Morzu Śródziemnym oraz rosnącej presji migracyjnej na południowej, ale również na wschodniej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, rola Frontexu wzrasta, a unijna agencja sprostać musi nowym wyzwaniom. Kwestor Parlamentu Europejskiego wyraźnie zaakcentował problem presji uchodźców z Ukrainy na wschodnie granice Polski. „Komisja Europejska musi zdać sobie sprawę, że Polska, ze względu na niezażegnany konflikt na Ukrainie, może w każdej chwili potrzebować środków i pomocy na przyjęcie ogromnej liczby imigrantów ze wschodniej Ukrainy. Z powodu wojny w Donbasie do Polski już zaczęła napływać ludność uciekająca przed wojną i prześladowaniami ze wschodniej Ukrainy” – przypomniał prof. Karski, pytając również komisarza Fransa Timmermansa, jakie działania podjęła Komisja i jakie przeznaczyła środki na wypadek napływu dużej liczby uciekinierów z Ukrainy do Polski.

Podobne aspekty poruszył w swoim wystąpieniu Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, który przypomniał, że główna siedziba agencji Frontex znajduje się w Polsce, ponieważ nasza wschodnia granica jest najdłuższą, obok Finlandii, wschodnią granicą całej Unii. „Trzeba mówić o bardzo prawdopodobnym exodusie migracyjnym z Ukrainy” – powiedział eurodeputowany i zapytał, czy Komisja i cała Unia jest pod względem finansowym przygotowana na taki scenariusz emigracji ekonomicznej z terytoriów Ukrainy.


2 lutego 2015 r. 

Profesor Karski: Kiedy KE zamierza zakończyć dochodzenie antymonopolowe wobec Gazpromu?

Europoseł PiS Karol Karski zwrócił się do Komisji Europejskiej z interpelacją ws. możliwości pełnego użytkowania gazociągu Opal przez Gazprom. „Prawo unijne przewiduje swobodny dostęp do sieci przesyłowych dla wszystkich dostawców. W związku z tym nie jest zasadnym, aby Gazprom otrzymał prawa do wyłącznego korzystania z gazociągu Opal” – wskazuje kwestor PE.

W interpelacji prof. Karski zauważa, że Gazprom już od wielu miesięcy podejmuje działania zmierzające do uzyskania pozwolenia KE na pełne użytkowanie gazociągu Opal, który stanowi lądową kontynuację rurociągu Nord Stream, łączącego Rosję z Niemcami po dnie Morza Bałtyckiego. „Obecnie Gazprom otrzymał rezerwację połowy (50 procent) przepustowości gazociągu Opal i nie może korzystać z Nord Stream w całości, w związku z ograniczeniami przesyłanych wolumenów gazu przez gazociąg Opal” – wskazuje prof. Karski.

Europoseł PiS przypomina, że prawo unijne zakłada swobodny dostęp do sieci przesyłowych dla wszystkich dostawców, co oznacza, iż nie ma podstaw do tego, by Gazprom uzyskał 100 procent użytkowania gazociągu Opal.

W związku z tym prof. Karski pyta KE, czy rozważa przyzwolenie na udostępnienie Rosji pełnej przepustowości gazociągu oraz czy zamierza zakończyć dochodzenie antymonopolowe wobec Gazpromu z uwagi na istniejące wątpliwości w kwestii nadużywania przez koncern swojej dominującej pozycji na rynku dostaw gazu do Europy Środkowo-Wschodniej. „Jakie realne środki (np. wspólne regulacje prawne, kary) zamierza podjąć Komisja w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w krajach UE poprzez m.in. eliminację nadużyć ze strony Gazpromu w zakresie przesyłu gazu?” – pyta europoseł PiS.


28 stycznia 2015 r. 

Prof. Karol Karski apeluje o ustanowienie Europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem

Europoseł PiS Karol Karski skierował do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska interpelację ws. upamiętnienia dnia śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego – 25 maja – poprzez ustanowienie go Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Prof. Karol Karski przypomina, że od 2008 roku polskie organizacje społeczne kilkakrotnie występowały z projektem upamiętnienia tego dnia.
„Zgodnie z intencją projektodawców dzień ów miałby w krajach Unii Europejskiej upamiętniać heroiczny wymiar człowieczeństwa, którego symbolem jest postać Rotmistrza Witolda Pileckiego – ochotnika do Auschwitz, zamordowanego przez komunistów 25 maja 1948 roku” – wskazuje kwestor PE i podkreśla, że podobny los podzieliły tysiące żołnierzy AK i członków innych polskich formacji niepodległościowych.
„Żołnierze ci stali się Bohaterami walki z dwoma totalitaryzmami. Ginęli w walce, byli mordowani. Należy się im szczególna pamięć, co podkreślała już także w przeszłości Komisja Europejska zauważając, iż zbiorowym obowiązkiem Europejczyków jest pamiętać nie tylko o tych, którzy stali się ofiarami zbrodni reżimów totalitarnych, ale również o tych, którzy z nimi walczyli” – pisze prof. Karol Karski.
Kwestor PE pyta przewodniczącego Tuska, czy zamierza włączyć się w promowanie idei upamiętnienia osób walczących z totalitaryzmem i utworzenie poświęconego im święta. „Czy wystąpi Pan z inicjatywą ustanowienia 25 maja Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem?” – pyta prof. Karol Karski.


22 stycznia 2015 r. 

Profesor Karski o potrzebie wzmocnienia praw konsumentów w zakresie trwałości produktów RTV i AGD

Członek Prezydium PE prof. Karol Karski skierował do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie coraz mniejszej trwałości towarów RTV i AGD. „Produkty projektowane są w ten sposób, by czas ich używalności był z założenia skrócony” – czytamy w interpelacji.

Zdaniem prof. Karskiego działania producentów powodują między innymi zwiększenie się zużycia zasobów, jak również ilości odpadów do przetworzenia.
Eurodeputowany zauważa, że zmniejszanie trwałości towarów przez producentów jest sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju, gdyż zmusza konsumentów do nabywania nowych produktów w krótkich odstępach czasu. Prof. Karski podkreśla, że kwestia ograniczonego okresu użytkowania produktów przemysłowych jest problematyczna m.in. ze względu na ochronę środowiska, ochronę zdrowia publicznego i aspekty ekonomiczne, powodując wzrost poziomu zadłużenia.

Prof. Karski pyta Komisję, jakie środki zamierza podjąć w zakresie poprawy gwarancji konsumenckich.
„Czy brane jest pod rozwagę wprowadzenie oznakowań dotyczących szacunkowej długości użytkowania bądź liczby zastosowań produktów przemysłowych, tak by umożliwić konsumentowi ich świadomy i racjonalny wybór? Czy rozważa się zaproponowanie jednolitego dla całej Unii Europejskiej systemu, który stanowiłby gwarant w postaci regulacji minimalnego okresu eksploatacji produktów?” – pyta europoseł PiS.


15 stycznia 2015 r.                                                      

Oświadczenie delegacji PiS w PE ws. polskiego górnictwa. 

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie katastrofalnym stanem polskiego górnictwa. Jego głównym sprawcą jest rząd PO-PSL, który przez 8 lat nie potrafił przeprowadzić udanej restrukturyzacji tego sektora gospodarki. W 2014 r. na hałdach zalegało kilka milionów ton węgla wydobytego w polskich kopalniach. Mimo tego stale zwiększamy import tego surowca z Rosji. Jest to sytuacja niedopuszczalna. Proponowane przez rząd PO-PSL środki uzdrowienia obecnego stanu rzeczy cechuje brak profesjonalizmu, troski o interes narodowy oraz poszanowania dla ciężkiej pracy polskich górników. Tymczasem należy przypomnieć, że jeszcze niedawno zarówno premier Donald Tusk jak i premier Ewa Kopacz zapewniali, iż nie dopuszczą do pogorszenia sytuacji w polskim górnictwie.

Co więcej, rząd PO-PSL poparł szkodliwą dla naszego kraju politykę klimatyczno-energetyczną, przyczyniając się również w ten sposób do upadku naszych kopalni. Decyzje Rady Europejskiej UE z października 2014 r. o ustaleniu „co najmniej 40%” celu redukcyjnego na okres do 2030 roku oparte są m.in. na naiwnym przekonaniu, że inne państwa (zwłaszcza USA i Chiny) także określą swoje zobowiązania do redukcji emisji CO2. Niedawne ustalenia między USA i Chinami pozostają jednak daleko poniżej unijnych ambicji. Równocześnie brak jest deklaracji ze strony innych państw świata. Ustalenia COP19 z Warszawy obligujące wszystkie kraje do zadeklarowania swojego udziału w wysiłkach na rzecz ograniczenia emisji pozostają niewykonane.

Postanowienia z października stawiają Polskę w obliczu dwóch złych rozwiązań. Jeżeli w Paryżu podczas COP21 nie dojdzie do globalnego porozumienia ograniczającego emisję CO2, UE ze swoim planem ograniczenia emisji o 40% będzie osamotniona, a europejska gospodarka nadal będzie traciła konkurencyjność wobec reszty świata. Dotknie to oczywiście przede wszystkim gospodarkę polską. Podjęcie zobowiązań w Paryżu w skali globalnej będzie z kolei wsparciem dla niekorzystnej dla Polski unijnej polityki klimatycznej. Rząd PO-PSL miał szansę i powinien był walczyć o wyłączenie dla Polski w zakresie unijnej polityki klimatycznej. Tymczasem zadowolił się niewiele znaczącymi ustępstwami, które w żaden sposób nie zrekompensują strat, jakie poniesie polska gospodarka.

Kierując się troską o polskie górnictwo, chcielibyśmy zaapelować do premier Ewy Kopacz o podjęcie natychmiastowych działań na forum UE na rzecz ratowania tego strategicznego dla naszego kraju sektora gospodarki. W tym celu należy nieustannie przypominać, że kompozycja miksu energetycznego jest domeną państw członkowskich. Należy zadbać, aby pieniądze z Brukseli trafiały szerokim strumieniem na innowacje promujące wykorzystanie niskoemisyjnych technologii bazujących na węglu, jak np. gazyfikacji węgla czy kogeneracji, w których Polska mogłaby się wyspecjalizować.  Rząd Ewy Kopacz, tak jak rząd Jarosława Kaczyńskiego, musi także uzyskać zgodę UE na pomoc publiczną dla górnictwa węglowego.

Już za chwilę Komisja Europejska przedstawi propozycje, które przekują wyniki październikowego szczytu klimatycznego w konkretne unijne rozporządzenia i dyrektywy. Rząd polski pokazał w czasie szczytu klimatycznego, że wiele jest w stanie poświęcić w zamian za pochwały ze strony innych europejskich przywódców. Przed nami okres wytężonej pracy, aby dać polskiemu górnictwu i całej gospodarce realną szansę nie tylko na przetrwanie, ale i rozwój. Ze swojej strony oferujemy wszelką pomoc w tym zakresie.

image001


14 stycznia 2015 r. 

Konkurs o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

Do 2 lutego 2015 można nadsyłać zgłoszenia do konkursu, organizowanego przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

Ruszyła kolejna edycja Nagrody im. Karola Wielkiego dla młodzieży! Jeżeli:

- macie od 16 do 30 lat,
- jesteście obywatelami UE lub mieszkacie w jednym z krajów członkowskich,
- organizujecie różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, np. wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe o wymiarze ogólnoeuropejskim,

to możecie (indywidualnie lub grupowo) zgłosić swoja kandydaturę.

Trzy wybrane przez europejskie jury projekty otrzymają fundusze na dalszy rozwój (5000, 3000 i 2000 euro), a laureaci zaproszeni zostaną do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub w Strasburgu). 28 finalistów będzie zaproszonych na uroczyste ogłoszenie wyników w Akwizgranie.

W zeszłym roku nagrodzone zostały projekty z Danii, Holandii i Cypru.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy


 

 

12 stycznia 2015 r. 

Europejski Rok Rozwoju

Rok 2015 będzie Europejskim Rokiem Rozwoju, dedykowanym kooperacji na rzecz rozwoju i pomocy rozwojowej dla biedniejszych regionów świata. Unia Europejska wspiera ponad 150 krajów w walce z biedą, poprawiając poziom życia milionom ludzi. Jako największy darczyńca, UE wraz z państwami członkowskimi przekazała w 2013 r. 56,5 miliarda euro na potrzeby pomocy rozwojowej.

Cele EYD 2015

Głównymi celami Europejskiego Roku Rozwoju jest poinformowanie obywateli o rezultatach, jakie osiągnęła Unia Europejska w zakresie pomocy rozwojowej na świecie. Mieszkańcy Europy oraz beneficjenci funduszy dowiedzą się o tym, na co przeznaczone zostały pieniądze i w jaki sposób zmieniają rzeczywistość mieszkańców uboższych części globu. Poprzez to wszystko, organizatorzy liczą, że Europejczycy solidarnie dołączą do działań na rzecz lepszego jutra dla tych, którzy mają mniej szczęścia.

Wydarzenia

Parlament Europejski i komisja ds. rozwoju (DEVE) zorganizują szereg wydarzeń – w tym eksperckie wysłuchania, Europejskie Dni Rozwoju, debaty publiczne oraz wezmą udział w poświęconemu problemowi wyżywienia EXPO 2015 w Mediolanie.


18 grudnia 2014 r.

Prof. Karski o sytuacji opozycji w Wenezueli: Czas na reakcję społeczności międzynarodowej.

Prof. Karol Karski

W ostatnim dniu sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski debatował nad kwestią prześladowań demokratycznej opozycji w Wenezueli i przyjął rezolucję w tej sprawie. Prof. Karol Karski wskazał na genezę ostatniego zaognienia sytuacji w tym kraju, jaką były represje władz w Caracas wobec pokojowych demonstracji studenckich. Punktem kulminacyjnym tych działań było aresztowanie lidera miejscowej opozycji, Leopoldo Lopeza, które prof. Karol Karski nazwał „aktem nieuzasadnionym i bezprawnym”. Europoseł PiS zwrócił następnie uwagę, że w wenezuelskich jednostkach penitencjarnych więźniowie należący do demokratycznej opozycji poddawani są „okrutnemu, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu godzącemu w godność osoby ludzkiej”. „Nadszedł czas, aby społeczność międzynarodowa podjęła działania przeciwko reżimowi Nicolása Maduro i przyczyniła się do przywrócenia pełnego poszanowania wolności, demokracji, rządów prawa i praw człowieka w tym kraju” – wezwał prof. Karski.


18 grudnia 2014 r.

Europosłowie PiS pytają o brak zaproszenia Poroszenki na szczyt Rady

Dziś w Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt Rady poświęcony m.in. sytuacji na Ukrainie. Do udziału w spotkaniu nie został zaproszony prezydent Ukrainy Petr Poroszenko, na co zwracają uwagę europosłowie PiS w interpelacji skierowanej do przewodniczącego Rady Donalda Tuska. Interpelację podpisali: Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Anna Fotyga, Beata Gosiewska, Marek Gróbarczyk, Dawid Jackiewicz, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Tomasz Poręba, Kazimierz Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski. „W grudniu 2014 minął rok od początku protestów na Majdanie, kiedy to społeczeństwo Ukrainy wybrało wyraźnie prozachodni kurs. Decyzja o opuszczeniu postsowieckiej strefy wpływów spotkała się z agresywną reakcją Moskwy, która przy użyciu regularnych oddziałów wojska doprowadziła do naruszenia integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Wraz z podpisaniem umowy stowarzyszeniowej wsparcie i pomoc dla Ukrainy stały się najważniejszym wyzwaniem stojącym przed UE, mającym bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, sytuację gospodarczą oraz przyszłość Europy” – czytamy w interpelacji. Europosłowie PiS podkreślają, że sytuacja na Ukrainie stała się przewodnim tematem grudniowego szczytu Unii Europejskiej, wobec czego ogromne zdumienie budzi fakt niezaproszenia prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, przebywającego w tym czasie w Brukseli. „Dlaczego o bycie i przyszłości państwa, które podpisało umowę stowarzyszeniową z UE, dyskutuje się ponad jego głową i bez uczestnictwa jego prezydenta obecnego w tym czasie w Brukseli?” – pytają europosłowie PiS.


16 grudnia 2014 r.

Prof. Karski: Działania UE powinny skoncentrować się na jak najszybszym zakończeniu konfliktu w Syrii

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata w sprawie braku środków finansowych na rzecz programu pomocy dla syryjskich uchodźców w ramach Światowego Programu Żywnościowego. Prof. Karol Karski apelował o zintensyfikowanie działań UE na rzecz zakończenia konfliktu w Syrii. Kwestor PE przypomniał, że wojna w Syrii pochłonęła już co najmniej 200 tys. ofiar, a ponad 3 miliony mieszkańców tego kraju uciekło z Syrii do sąsiednich państw. „Tragedia tych niewinnych ludzi została pogłębiona informacją, która pojawiła się na początku miesiąca nt. wstrzymania funduszy pomocowych pochodzących ze Światowego Programu Żywnościowego dla syryjskich uchodźców przebywających w Jordanii, Libanie, Turcji, Iraku i Egipcie. Limit, który był gwarantem zapewnienia wyżywienia najbardziej potrzebującym w miesiącu grudniu w wysokości 64 mln dolarów nie został osiągnięty” – mówił prof. Karski. „Zeszłotygodniowy sukces kampanii w mediach społecznościach pozwolił przekroczyć ten próg pomocowy dając sumę 88,4 mln dolarów. Kwota ta pozwoli pokryć potrzeby żywnościowe 1,7 mln uchodźców nie tylko w miesiącu grudniu, ale też część z nich w miesiącu styczniu” – dodał europoseł PiS. Prof. Karski podkreślił, że działania UE powinny skoncentrować się przede wszystkim na zwiększeniu roli i zaangażowaniu Wspólnoty w wysiłkach dyplomatycznych w celu jak najszybszego zakończenia tego konfliktu. „Udzielmy wsparcia państwom ościennym, które przyjęły uchodźców, aby nie doszło w nich do destabilizacji struktur społecznych, ale przede wszystkim nie pozwólmy, by syryjska ludność cywilna, a w szczególności dzieci były we własnym kraju jak też poza jego granicami nie tylko zakładnikami wojny, ale też zakładnikami głodu” – podkreślił europoseł PiS.


25 listopada 2014 r. 

Papież Franciszek w Parlamencie Europejskim

papa

Papież Franciszek odwiedził we wtorek, 25 listopada Parlament Europejski, gdzie wezwał eurodeputowanych by działali na rzecz utrzymania demokracji w Europie. Druga w historii wizyta papieska (wcześniej Parlament zaszczycił Jan Paweł II w 1988 r.) skupiona była głównie wokół najpoważniejszych problemów Europy – zatrudnienia, edukacji i migracji.

Papieża Franciszka uroczyście powitał przewodniczący PE Martin Schulz, podczas krótkiej ceremonii stawienia flagi Watykanu na maszcie przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Podczas wystąpienia na sali plenarnej, papież Franciszek skupił się na wadze poszanowania ludzkiej godności i praw każdego człowieka. „Chciałbym skierować do wszystkich obywateli Europy orędzie nadziei i zachęty” – mowił Jego Świątobliwość, chwaląc zaangażowanie UE w promowanie praw człowieka i ochronę godności jednostki.


16 listopada 2014 r.

Profesor Karski uczestniczył w kampanii samorządowej kandydatów PiS z województwa podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego

IMG_0674 IMG_0670 wilk IMG_0187 IMG_0660 IMG_0668 IMG_0662


23 października 2014 r.

Europosłowie PiS o łamaniu praw człowieka w Uzbekistanie

Dziś w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat przestrzegania praw człowieka w Uzbekistanie. Jak podaje Amnesty International, Uzbekistan nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących ochrony praw człowieka i nie zezwala na wizyty w kraju międzynarodowych ekspertów ds. zwalczania tortur. Sądy w Uzbekistanie często opierają swoje wyroki na zeznaniach uzyskanych w wyniku tortur. Szczególnie zagrożeni są obrońcy praw człowieka i członkowie grup religijnych. Prof. Karol Karski, który jest współautorem rezolucji PE, podkreślił, że jej celem jest wskazanie narodowi i władzom Uzbekistanu, że utrzymaniu niezależności narodowej nie służy naśladowanie rosyjskiej polityki prześladowań, tortur i zmuszania swoich obywateli do pracy przymusowej. „Przykład Polski i innych krajów, które skutecznie wyzwoliły się z moskiewskiej strefy wpływów wskazuje, że można to osiągnąć tylko broniąc ze wszystkich sił praw człowieka i obywatela. Że solidarność narodową i krajów posowieckich można zbudować tylko wtedy, kiedy jesteśmy solidarni z każdym prześladowanym człowiekiem i z każdym wyzyskiwanym pracownikiem” – przekonywał kwestor PE. Europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski zaznaczył, że nazwiska prześladowanych powinny znaleźć się w integralnej części rezolucji, a jeśli to w tej chwili niemożliwe – zostać umieszczone w liście Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego do władz Uzbekistanu. „Chodzi przecież o bardzo konkretne i dramatyczne kwestie jak tortury a także niewolnicza praca dzieci” – przekonywał europoseł PiS. Europoseł Ujazdowski przypomniał także, że 18 listopada odbędzie się spotkanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z władzami Uzbekistanu. „Oczekuję, że będzie ono pełne konkretów i że dostaniemy sprawozdanie z tego spotkania” – powiedział Kazimierz Michał Ujazdowski.


 4 października 2014 r. 

Wykład prof. Karola Karskiego podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

inauguracja (2)

W dniu 4 października w Wyższej Szkole Ekonomicznej odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015. Po powitaniu przybyłych gości i prezentacji Uczelni Rektor dr Aleksander Prokopiuk uroczyście przyjął do społeczności akademickiej studentów I roku. Wyróżnieni zostali również najlepsi absolwenci i studenci. Prof. Karol Karski skierował do społeczności uczelnianej wykład inauguracyjny n.t. „Czy środki pomocowe UE zrekompensują skutki dostosowania polskiej gospodarki do unijnych wymogów środowiskowych?”.


2 października 2014 r.

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Parlamentu Europejskiego

Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący PE, i Karol Karski, kwestor PE uczestniczą w wyjazdowym posiedzeniu Prezydium Parlamentu Europejskiego w Paryżu, poświęconemu strategii działania Europarlamentu i współpracy z Radą oraz Komisją. Europosłowie PiS podkreślają, że Parlament Europejski to jedyny organ posiadający najwyższą legitymację demokratyczną, pochodzący z bezpośrednich wyborów i dlatego jego rola powinna zdecydowanie wzrosnąć. „Parlament powinien w większym stopniu niż dotychczas kontrolować działalność Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej” – mówi wiceprzewodniczący PE Ryszard Czarnecki. „Jego rola jest dziś szczególnie istotna ze względu na procedurę wyboru komisarzy” – dodaje prof. Karol Karski.


1 października 2014 r.

Przesłuchanie kandydata na komisarza ds. pomocy humanitarnej.

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyło się przesłuchanie Christosa Stylianidesa, który w nowej Komisji Europejskiej ma zajmować się pomocą humanitarną. Podczas wysłuchania kandydatowi na komisarza pytania zadawał m.in. prof. Karol Karski, członek Komisji Rozwoju i Komisji Praw Człowieka. Prof. Karski przypomniał o zbliżającym się Pierwszym Światowym Szczycie Humanitarnym w Stambule i pytał Christosa Stylianidesa o unijne cele i wyzwania jak również proces przygotowań do szczytu. Europoseł PiS poruszył także problem trudnej sytuacji organizacji humanitarnych. „Komisarz Georgieva odegrała istotną rolę w negocjowaniu dostępu dla organizacji humanitarnych ze stronami konfliktu, często wzywała do zapewnienia pełnego i bezpiecznego dostępu dla pracowników pomocy humanitarnej jako kluczowego wsparcia dla ludzi będących w potrzebie. W jaki sposób nieść pomoc w krajach gdzie nasi pracownicy nie są mile widziani lub blokowani w swojej pracy?” – pytał kwestor PE. Prof. Karski pytał również o współpracę między UE i ONZ i możliwości jej rozwoju w przyszłości. „Obie organizacje mają podobne poglądy i w wielu przypadkach taką samą agendę z zakresu zarządzania kryzysowego, zapobiegania konfliktom, mediacji, budowania pokoju i odbudowy po zakończeniu konfliktu” – powiedział prof. Karski.


22 września 2014 r.

W Elblągu PiS wystawia Jerzego Wilka

wilk

Jerzy Wilk rozpoczął dzisiaj kampanię wyborczą. – Wierzę, że elblążanie mi zaufają i dadzą szansę na pełną kadencję – mówił kandydat PiS na prezydenta Elbląga. Wyborczy program ma przedstawić na początku października, na razie PiS kolportuje gazetki pod kościołami, pisząc o tym, co w mieście zmieniło się przez ostatni rok.

Przeczytaj cały artykuł


18 września 2014 r.

Prof. Karol Karski: Nie możemy zaakceptować czy nawet porównywać skali prześladowań, jakim poddawani są dziś chrześcijanie z traktowaniem osób innych wyznań.

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata dotycząca sprawozdania rocznego UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie. Występując w debacie prof. Karol Karski wskazywał, że zaangażowanie przedstawicielstw dyplomatycznych UE w państwach, w których prześladowani są chrześcijanie, jest dalece niewystarczające. „Trzeba podkreślać mocno i zdecydowanie, że chrześcijanie są obecnie najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie” – mówił prof. Karol Karski. Europoseł PiS wskazywał kraje, w których prześladowania są prowadzone w najbardziej okrutny sposób – w państwach takich jak Korea Północna, Iran, Somalia, czy Syria chrześcijanie są poddawani torturom i stają się ofiarami masowych egzekucji. „Mimo szacunku i zrozumienia okazywanym wyznawcom innych religii nie możemy zaakceptować czy nawet porównywać skali prześladowań, jakim poddawani są dziś chrześcijanie z traktowaniem osób innych wyznań” – ocenił europoseł PiS. Prof. Karol Karski podkreślił, że z większością państw, w których chrześcijanie są prześladowani, Unia Europejska utrzymuje stosunki dyplomatyczne i ma stałe przedstawicielstwa. Kwestor PE zaapelował do szefów tych przedstawicielstw o sporządzenie specjalnych raportów dotyczących ochrony praw mniejszości chrześcijańskich. Również wiceprzewodniczący PE Ryszard Czarnecki wskazywał na konieczność zintensyfikowania działań przez instytucje UE. „Głos naszego parlamentu powinien być mocny, bardzo jednoznaczny tak, aby Unia Europejska uzależniała pomoc, na przykład ekonomiczną, od tego, czy kraje przestrzegają prawa człowieka. W końcu należy zacząć to stosować” – mówił wiceprzewodniczący PE. W czwartek europosłowie dyskutowali także nad sytuacją praw człowieka w Azerbejdżanie. Ryszard Czarnecki podkreślił, że Parlament powinien znacznie częściej zwracać uwagę na sytuację krajów Kaukazu Południowego. „Mało się o tym mówi w Parlamencie a jest to bardzo ważny region, który stara się być jak najbliżej Europy. Często spotykam się z Ormianami, Gruzinami, Azerami i myślą podobnie jak my. Mam nadzieję, że w przyszłości jak najczęściej będą debaty również na temat sprawy przestrzegania praw człowieka w Rosji, bo w ostatnim czasie mniej się mówi na ten temat, a niesłusznie” – powiedział wiceprzewodniczący PE.


18 września 2014 r.

Nie dla prześladowań chrześcijan.

Nie możemy zaakceptować czy nawet porównywać skali prześladowań, jakim poddawani są dziś chrześcijanie, z traktowaniem osób innych wyznań – powiedział dziś na forum Parlamentu Europejskiego europoseł Prawa i Sprawiedliwości prof. Karol Karski.

Przeczytaj cały artykuł


25 sierpnia 2014 r.

Profesor Karski pyta Komisję Europejską o przekop Mierzei Wiślanej.

Po interpelacji prof. Karola Karskiego w ostatnich dniach powróciła sprawa rozpoczęcia przekopu Mierzei Wiślanej. Eurodeputowany Polski północno-wschodniej prof. Karol Karski zaznaczył, że budowa Kanału Żeglugowego, a także pogłębienie torów wodnych na akwenie Zalewu Wiślanego i rzece Elbląg, to jedne z najistotniejszych wyzwań rozwojowych dla tego regionu kraju. „W sytuacji, którą mamy obecnie, funkcjonowanie portu w Elblągu uzależnione jest od relacji z Federacją Rosyjską. Jedynie przekop jest w stanie doprowadzić do realnego bezpieczeństwa politycznego i gospodarczego tego strategicznego dla Polski portu, który nawet w obecnej sytuacji charakteryzuje się dynamicznym wzrostem przeładunku (w 2013 r. o 69 proc. i wyniósł 285,5 tys. ton, z czego eksport stanowił 228,7 tys. ton). Budowa kanału żeglugowego pozwoliłaby na zwiększenie przeładunków do 1,5 mln rocznie” – zaznacza profesor Karol Karski. Kwestor Parlamentu Europejskiego z ubolewaniem zauważa, że z przekazu przedstawicieli polskiego rządu wynika, iż powodem wstrzymania prac nad tym projektem jest brak pozytywnej opinii Komisji Europejskiej. Wobec tego Karski pyta, czy rzeczywiście Komisja jest przeciwna realizacji projektu przekopu i jakie powody wpłynęły na taką opinię. Eurodeputowany docieka, które działania polskiego rządu wpłynęły na takie postawienie sprawy przez Komisję, gdzie zostały popełnione ewentualne błędy i co w tej sprawie mogą zrobić samorządy lokalne i regionalne bezpośrednio zainteresowane projektem przekopu. Profesor zapytał również przedstawicieli Komisji o to, jakie widzą możliwości wsparcia tej inwestycji, która w obecnej sytuacji geopolitycznej pozwoliłaby na zasadnicze uniezależnienie północno-wschodniej Polski od relacji z Federacją Rosyjską.


4 sierpnia 2014 r. 

Petycja do Parlamentu Europejskiego w sprawie województwa podlaskiego

petycja

Parlamentarzyści i radni Prawa i Sprawiedliwości z województwa podlaskiego zaprezentowali w Katrynce koło Białegostoku petycję dotyczącą niesprawiedliwego traktowania Podlasia przy podziale funduszy europejskich. Rozpoczęli zbieranie podpisów pod tą petycją. 

Petycja

Działając w oparciu o przepisy art. 20 ust. 2d i art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), opublikowanego w Dz. Urz. UE 2008 C 115, uwzględniając zmiany wprowadzone przez protokół o stosowaniu do Traktatu z Lizbony (Dz. Urz. UE 2009 C 290) oraz art. 44 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, które stanowią, iż każdej osobie fizycznej lub prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim przysługuje uprawnienie do kierowania, indywidualnych lub wspólnie z innymi osobami, petycji do Parlamentu Europejskiego (PE), przedkładamy niniejszą petycję, dotyczącą kwestii związanej z istotnym problemem dotyczącym wprowadzania prawa Unii Europejskiej w zakresie polityki gospodarczej i społecznej.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotem petycji do Komisji Europejskiej mogą być sprawy objęte zakresem kompetencji Unii Europejskiej, które mają charakter ogólny lub osób bezpośrednio, informujemy że treść naszej petycji ma charakter ogólny i dotyczy mieszkańców województwa podlaskiego. Grupa obywateli podpisanych pod petycją oczekuje interwencji instytucji Unii Europejskiej w sprawie podziału funduszy strukturalnych na poszczególne województwa Polski i przeciwdziałanie dyskryminacji najbiedniejszych regionów w kraju i w całej UE. Kończący się właśnie okres rozliczeniowy obejmujący lata 2007-2013, a także planowany na poziomie rządowym i samorządowym sposób wydatkowania środków z następnego budżetu UE na lata 2014-2020, skłaniają nas do bardzo negatywnej oceny rozdysponowania funduszy europejskich. Podział nakładów finansowych pomiędzy regiony odbywa się według preferencji politycznych, a nie zasad wynikających ze zreformowanej polityki spójności na lata 2014-2020 i dokumentu EUROPA 2020, zgodnie z którymi poziom inwestycji powinien być dostosowywany do poziomu rozwoju regionów. Wbrew naczelnej zasadzie „solidaryzmu”, którą kieruje się UE, która dotyczy wyrównania szans mieszkańców biedniejszych terenów poprzez przekazywanie środków finansowych na ich rozwój, w latach 2007-2013 województwo podlaskie otrzymało nieporównywalnie mniej funduszy z UE niż inne regiony kraju, będąc przy tym pozbawionym zaplanowanych wcześniej kluczowych inwestycji prorozwojowych, takich jak regionalny port lotniczy, drogi krajowe S-19, S-8, infrastruktura kolejowa, infrastruktura wodociągowa, infrastruktura kanalizacyjna. Województwo podlaskie jest w ten sposób skazywane na marginalizację i pozbawiane czynników rozwojowych. Należy wspomnieć, że region ten charakteryzuje się niskimi współczynnikami zdolności konkurencyjnych między innymi ze względu na niedostateczną infrastrukturę. Dla przykładu w Polsce z 2012 roku wskaźnik liczby kilometrów utwardzonych dróg gminnych i powiatowych na 100 km kwadratowych wynosił 74,60 a w województwie podlaskim zaledwie 50,50; długość linii kolejowych w Polsce na 100 km kw. wyniosła 6,4, a województwie podlaskim zaledwie 3,5; średnia długość sieci wodociągowej w Polsce wyniosła 17,7 tys. km, a w województwie podlaskim 12,8 tys. km; średnia długość sieci kanalizacyjne w Polsce wyniosła 7,8 tys. km, a w województwie podlaskim zaledwie 3 tys. km). Ponadto nie wykorzystuje się dostatecznie potencjału endogenicznego, którym województwo podlaskie dysponuje tj. innowacyjna przedsiębiorczość, obszary rolnicze, transgraniczne położenie. Fundusze strukturalne miały być szansą na wyrównanie wielopokoleniowego zaniedbania gospodarczego, a mimo to peryferyjny region Unii 10 lat po akcesji jest nadal regionem o najmniejszej alokacji środków na inwestycje. Co więcej – różnice rozwojowe między pozostałymi regionami Polski i UE są coraz większe. W związku z tym, iż rząd RP pozostaje bezczynny wobec próśb i głosów mieszkańców województwa podlaskiego, nie odpowiadając na nasze argumenty dotyczące umiejętnego wykorzystywania funduszy europejskich w celu pobudzenia czynników rozwojowych, zgodnie z zasadą subsydiarności wnosimy do Parlamentu Europejskiego o ponowne przeanalizowanie sytuacji dotyczącej pogłębiania się różnic rozwojowych między regionem podlaskim a innymi regionami Polski i Unii Europejskiej i ustanowienia wyraźnych preferencji na rzecz najbardziej zapóźnionego województwa transgranicznego oraz adekwatnych inwestycji do jego stanu rozwoju społeczno-gospodarczego.


 31 lipca 2014 r.

Pytanie parlamentarne prof. Karola Karskiego do Komisji Europejskiej  w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

pytanipopw

Realizacja Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 Odpowiedź 
Pomimo akceptacji Umowy Partnerstwa zakładającej funkcjonowanie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, ze strony polskiego rządu pojawiły się doniesienia, że Komisja zaleca likwidację, bądź ograniczenie zakresu tego instrumentu. Korzystające z niego województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie są wciąż najbardziej wymagającymi pomocy regionami kraju. Charakteryzują się one niskim poziomem rozwoju gospodarczego i są jednymi z najsłabiej rozwiniętych regionów w Europie. Dzięki środkom z PO PW rozwiązano już wiele istotnych problemów. Istnieje jednak pilna potrzeba dalszego hamowania tendencji stagnacyjnych decydujących o ich marginalizacji oraz pobudzenie ich wzrostu gospodarczego.Wobec powyższego proszę o odpowiedź:
1. Czy rzeczywiście ze strony Komisji pojawiło się zalecenie rezygnacji, bądź ograniczenia zakresu wsparcia omawianego programu (a może sugestie o ewentualnej możliwości rezygnacji z PO PW wyszły ze strony polskiego rządu) i jakie w związku z tym Komisja odnajduje środki prawne pozwalające na to, by już po akceptacji polskiej Umowy Partnerstwa, możliwa była rezygnacja z realizacji PO PW?
2. Czy Komisja ma zastrzeżenia do dotychczasowej realizacji PO PW na obszarze dwóch ww. województw, a może Komisja posiada propozycję innej specjalnej formy realizowania w północno-wschodniej Polsce zadań infrastrukturalnych i gospodarczo-społecznych, które dotychczas korzystały z tego instrumentu wdrażania strategii spójności?
3. Jaką Komisja widzi możliwość dalszego realizowania tego bardzo potrzebnego programu (PO PW)?

 31 lipca 2014 r.

Pytanie parlamentarne prof. Karola Karskiego do Komisji Europejskiej  w sprawie przekopu przez Mierzeję Wiślaną

Przekop Mierzei Wiślanej
 Odpowiedź 
Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, a także pogłębienie torów wodnych na akwenie Zalewu Wiślanego i rzece Elbląg, to jedne z najistotniejszych wyzwań rozwojowych dla północno-wschodniej Polski. W sytuacji, którą mamy obecnie, funkcjonowanie portu w Elblągu uzależnione jest od relacji z Federacją Rosyjską. Jedynie przekop jest w stanie doprowadzić do realnego bezpieczeństwa politycznego i gospodarczego tego strategicznego dla Polski portu, który nawet w obecnej sytuacji charakteryzuje się dynamicznym wzrostem przeładunku (w 2013 r. o 69 proc. i wyniósł 285,5 tys. ton, z czego eksport stanowił 228,7 tys. ton). Budowa kanału żeglugowego pozwoliłaby na zwiększenie przeładunków do 1,5 mln ton rocznie.Z przekazu przedstawicieli polskiego rządu powodem wstrzymania prac nad tym projektem jest brak pozytywnej opinii Komisji Europejskiej, pragnę zatem zapytać:1. Czy Komisja jest przeciwna realizacji omawianego projektu i jakie powody wpłynęły na taką opinię?

2. Które działania polskiego rządu wpłynęły na taką opinię, gdzie zostały popełnione ewentualne błędy i co w tej sprawie mogą zrobić samorządy lokalne i regionalne bezpośrednio zainteresowane projektem przekopu?

3. Jakie Komisja widzi możliwości wsparcia tej inwestycji, która w obecnej sytuacji geopolitycznej pozwoliłaby na zasadnicze uniezależnienie północno-wschodniej Polski od relacji z Federacją Rosyjską?


2 lipca 2014 r.

Karol Karski wybrany kwestorem w Parlamencie Europejskim

Eu­ro­po­seł PiS Karol Kar­ski zo­stał wy­bra­ny w skład Ko­le­gium Kwe­sto­rów. W Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim jest pięć osób zaj­mu­ją­cych po­dob­ne sta­no­wi­sko. – Cie­szę się, że Po­la­cy, w tym ja, obej­mu­ją wy­so­kie sta­no­wi­ska w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim. Funk­cję tę będę spra­wo­wał, mając na uwa­dze pięk­ną ideę eu­ro­pej­ską oraz pol­ski in­te­res na­ro­do­wy. Obie te war­to­ści wspa­nia­le się uzu­peł­nia­ją – po­wie­dział po wy­bo­rze Kar­ski.

Przeczytaj cały artykuł


2 lipca 2014 r.

Prof. Karol Karski wybrany kwestorem Parlamentu Europejskiego

Prof. Karol Karski został Kwestorem i członkiem Prezydium Parlamentu Europejskiego. Kwestorzy są wybierani w tajnym głosowaniu w czasie pierwszej po wyborach sesji plenarnej Parlamentu, po wyborze przewodniczącego PE i wiceprzewodniczących. Pięciu wybranych tworzy Kolegium Kwestorów. Prof. Karol Karski urodził się 13 maja 1966 roku w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia w zakresie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent kursów podyplomowych w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego i Akademii Prawa Europejskiego we Florencji. Kierownik katedry prawa międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Był posłem na Sejm RP V i VI kadencji, przewodniczącym sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. W rządzie Jarosława Kaczyńskiego pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych, odpowiedzialnego za sprawy europejskie i traktatowe. Był pierwszym Polakiem pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE. Zastępca szefa polskiej sekcji International Law Association (ogólnoświatowe towarzystwo naukowe zrzeszające specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego) oraz Zastępca Redaktora Naczelnego prestiżowego The Polish Review of International and European Law. „Cieszę się, że Polacy, w tym ja, uzyskują wysokie stanowiska w Parlamencie Europejskim. Pełniąc tę funkcję będę wspierał piękną ideę europejską oraz polski interes narodowy. Obie te wartości wspaniale się uzupełniają” – mówi prof. Karol Karski.


8 czerwca 2014 r.

Profesor Karski uczestniczył w ingresie nowego biskupa elbląskiego

jezierski

Profesor Karol Karski wraz z małżonką uczestniczyli w uroczystym ingresie bp. Jacka Jezierskiego do katedry pw. św. Mikołaja w Elblągu, który odbył się 8 czerwca w niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Nowy biskup zastąpił bp. Jana Styrnę, który na ręce papieża Franciszka złożył rezygnację ze sprawowanego urzędu z powodu złego stanu zdrowia. Obrzędy liturgii Mszy św. rozpoczął abp Celestino Migliore, a słowa powitania zgromadzonych oraz podziękowania za 10 lat posługi bp. Styrny wypowiedział biskup pomocniczy diecezji elbląskiej Józef Wysocki. – Nowego biskupa elbląskiego witamy ze szczerą i ogromną radością – podkreślił bp Wysocki. – Składamy nasze homagium i wyrazy wielkiego szacunku świadomi tego, że Kościół jest silny mocą wiary, chrześcijańskiej miłości i posłuszeństwa w wierze – dodał. Wraz z bp. Jezierskim uroczystą Mszę św. koncelebrowali m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba i metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. W związku z aktywnością bp. Jezierskiego na rzecz ekumenizmu, na uroczystość do katedry św. Mikołaja w Elblągu przybyli także biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Cerkwi Prawosławnej, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp Wiktor Wysoczański, proboszczowie parafii prawosławnej, ewangelickiej, polskokatolickiej oraz Kościoła Zielonoświątkowego w Elblągu i we Fromborku. Ponadto obecni byli posłowie i senatorowie, reprezentanci uczelni wyższych z Olsztyna i Elbląga oraz licznie zgromadzeni wierni, którzy po Mszy mogli złożyć swojemu nowemu biskupowi życzenia oraz z nim porozmawiać.


25 maja 2014 r.

Profesor Karol Karski wybrany Posłem do Parlamentu Europejskiego!

Dzień Flagi w Wysokiem Mazowieckiem

Zobacz, którzy kandydaci z list PiS dostali się do PE


25 maja 2014 r.

Profesor Karski na ingresie biskupa Pikusa

pikus

Prof. Karol Karski wraz z małżonką wzięli udział w ingresie bp. Tadeusza Pikusa do drohiczyńskiej katedry, który odbył się 25 maja 2014 r. Oprócz Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migiore, biskupów z Polski, Białorusi i Ukrainy, w uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe, księża prawosławni i reprezentanci innych wyznań. Nowy biskup drohiczyński ma 64 lata. Jest doktorem teologii fundamentalnej i znawcą Kościoła na Wschodzie. „Nie pozwalajmy, by nad nami panowało dziedzictwo uprzedzeń, niezgody czy nienawiści, nie pozwalajmy, by ktoś nam odebrał życzliwość i szacunek do drugiego człowieka. Nie wolno nam bać się prawdy rozpoznanej i podawanej w duchu miłości Bożej. Trzeba nam godnie i godziwie żyć na miarę uczniów Chrystusa” – zachęcał bp Pikus. Przypomniał także, że jako chrześcijanie powinniśmy nieść pomoc potrzebującym, słabym i chorym, wspierać duchowo tzw. małżeństwa mieszane i ich rodziny, umacniać rodziny rozłączone emigracją, oddziaływać wychowawczo na dzieci i młodzież, kochać Kościół i ojczyznę oraz uczyć się gospodarności na co dzień, by sprawiedliwie, umiejętnie oraz mądrze zarządzać dobrami doczesnymi a jednocześnie całym sercem miłować wieczne.