KIM JEST PROFESOR KAROL KARSKI?

Poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w okręgu obejmującym województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie.  W wyborach w 2014 roku otrzymał 67 997 głosów, uzyskując najwyższy wynik w historii okręgu.

Został wybrany Kwestorem i Członkiem Prezydium Parlamentu Europejskiego. Członek Komisji Rozwoju, Podkomisji Praw Człowieka oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE. Zastępca członka Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina, a także Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

Kierownik katedry prawa międzynarodowego na WPiA UW, profesor WWSH, współpracownik katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w przeszłości wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.

Profesor Karol Karski był pierwszym Polakiem pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Konsultował warunki otrzymania z Unii kilkuset miliardów złotych, które trafiły także na rozwój województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

Doświadczony polityk i dyplomata. Wiceminister Spraw Zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedzialny za sprawy europejskie i traktatowe. Wcześniej przewodniczący sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej oraz wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Był Zastępcą Przewodniczącego Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Europejskich Gmin i Regionów, a także Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Ukończył studia prawnicze oraz studia w zakresie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent kursów podyplomowych w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego i Akademii Prawa Europejskiego we Florencji. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE.

Zastępca szefa polskiej sekcji International Law Association (ogólnoświatowe towarzystwo naukowe zrzeszające specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego) oraz Zastępca Redaktora Naczelnego prestiżowego The Polish Review of International and European Law – opiniotwórczego czasopisma naukowego zajmującego się tematyką prawa europejskiego i międzynarodowego.